Administrationshjälp

Låt mig hjälpa dig! Du får då tid att göra det du är bäst på!

Behöver ditt företag en extraresurs för kortare eller 
längre uppdrag?


Jag arbetar som konsult och egenföretagare inom projektkoordinering, mötesarrangemang, administration och redovisning.

Projektkoordinering
Att vara som en länk mellan projektledare och kunder. Samordna för att säkerställa projektledarens leverans. Administrera, rapportera och 
följa upp kostnader mot budget samt besluts- och mötesnoteringar. Koordinera och verka som spindeln i nätet och ha löpande kontakt med personer internt såväl som externt tills att projektet blir slutfört.

Konferens och säljmöten
Jag har mångårig vana att arrangera säljmöten både på mässor
-och i konferensanläggningar, likväl som i företagens egna lokaler.
Koordinerar allt från marknadsföringsbroschyrer, inbjudan och nyhetsbrev, webbsida,
beställningar av catering, dukning och dekoration till att vara värdinna för gästerna under dagen.

Administration och ekonomitjänster
Då jag har mitt kontor i hemmet så har jag möjlighet att erbjuda mina kunder flexibla mötestider för avstämning. Småföretagare som behöver hjälp med löpande bokföring, fakturering, kund -och leverantörsreskontra, momsredovisning, betalningar m.m kan nå mig även efter kontorstid om de behöver diskutera företagets administration.

Jag arbetar i Visma 1000 där jag också har möjlighet att föra artikel och lagersaldo. Kan vara behjälplig vid inventering och genomföra saldojusteringar.

Marknadsassistent och sekreterartjänster 
Dokumentflöden, samanställning av rapporter, renskrivning, utskrifter av protokoll,informationsblad. Framtagning av broschyrer och annat marknadsförings-material. Koordinera och ansvara för beställning av inredning till mässmontrar och utställningar.